Norra Magasinet 

 Norra Magasinet 


Historia

Magasinet uppfördes på 1870-talet av Johannes Corneliusson med syfte att bedriva handel med ostron och hummer. Det användes som en plats där sillen saltades i tunnor som sedan transporterades med kustfartyg. På andra våningen i magasinets bakre delar fanns smårum med våningssängar till handelsrörelsens anställda. I slutet på 1800-talet startade en lanthandel i byggnaden, i affären fanns också posten och den första telefonen i Havstenssund. 

Magasinet var under 2000 – talet rivnings hotat och planerna var att bygga bostäder på platsen. Dessa planer lades ner och magasinet har sedan dess fått förfalla. Nuvarande ägare är Kommunen och Jan Ericsson.

Samhällsföreningen har under många år varit engagerade i magasinets fortlevnad. Ett möte med ägarna och samhällsföreningen ägde rum hösten 2015, där framkom att man var villig att sälja magasinet till en sammanslutning där samhällsföreningen var delaktig. Under vintern 2016 startade därför samhällsföreningen projektet att finna en struktur över hur ett övertagande skulle kunna ske.

Vision och målsättning

Vision och målsättningen att magasinet återigen skall bidra till samhällets och Norra Bohuslän utveckling avseende tillväxt av företagande och arbetstillfällen med fokus på hållbara och maritima näringar. Magasinet med sitt unika läge och oförstörda arkitektur är ett av de få bevarade i Bohuslän.

Våra förslag på användande av magasinet är:

Verksamheter som stödjer den befintliga fiskerinäringen på orten.

Företag med inriktning på utveckling av produkter från havet, exempelvis algbaserade produkter.

Företag inom besöksnäringen som har affärsidé att erbjuda det unika från regionen avseende måltider och upplevelser.

Företag som gynnar en fortsatt hållbar näringsverksamhet för ett levande Havstenssund

 

Intresserad? Hör av Er till info@havstenssund.se


Status idag

Styrelsen presenterade arbetet med Magasinet och fick medlemmarnas mandat att fortsätt sitt arbete med att rädda och bevara Magasinet enligt Styrelsens rekommendationer. Vilket är att gå vidare med alternativet där inköp och renovering skall finansieras med bidrag och sponsring.

 

Dokument & Protokoll

 

Ert bidrag gör skillnad

Vill du vara med att bidra till Magasinets bevarande och utveckling så tar vi tacksam emot ditt bidrag.

Ni kan sätta in ert bidrag på följande konto:

Ange namn: Norra Magasinet

Bank-Giro: 427–0823    

Bankkonto: 8351-9-3 871 35 17

Swish: 123 609 90 30

*Inbetalade belopp hålls avskilda på särskilt redovisningskonto och kommer att återbetalas om Norra magasinet inte förvärvas och projektet därför inte genomförs.”

Tillbaka till toppen