God Jul & Gott Nytt 2021

År 2020 har varit fyllt av svårigheter, oro och även sorg.

Havstenssund har dock känts som en lite mer trygg plats att vara på i världen.

Vi har många i samhället som i år som alla år, arbetat för att samhället ska fungera och ge glädje! Från Havstenssunds Samhällsförenings styrelse vill vi tack alla er som ger av sitt engagemang, med tid och arbete för oss som älskar Havstenssund med omgivningar!

Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett mer positivt år 2021!