Norra Magasinet Havstenssund

Magasinet var under några år på 2000-talet rivning- shotat och planerna var att bygga bostäder på platsen. Bostadsplanerna lades ner och efter det har magasinet till det yttre fått förfalla.

Ett par verksamheter och hyresgäster finns i magasinet, bl.a. Silverknappen som bedriver somarförsäljning av silversmide.

Nuvarande ägare är kommunen och Jan Ericsson. Samhällsföreningen i Havstenssund har under många år varit en gagerad i magasinets fortlevnad.


Ett möte med ägarna och samhällsföreningen ägde rum hösten 2015. Då framkom att man var villig att sälja magasinet till en sam manslutning där samhällsföreningen var delaktig.


Under vintern 2016 startade därför samhällsföreningen projektet att finna en struktur över hur ett övertagande skulle kunna ske. Arbetsgruppen för projektet är lika med styrelsen i samhällsföreningen.

Tillbaka till toppen