Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Previous
Next

Aktiviteter i Havstenssund – Sommaren 2020

Programmet för sommarens aktiviteter i samarbete med projektet Destination Havstenssund finns nu på anslagstavlor och andra informationsplatser i Havstenssund och Grebbestad. Du hittar även alla

Midsommar 2020 – Ett annorlunda år

Tack Jörgen för den fina ”mini” stången! Tack Anna vår midsommargeneral! Tack Göran och Louise för musik och sång! ..och tack Peter, Helen, Anders, Kjell

Ny anslagstavla i Havstenssund

Nu har vi fått upp en ny fin anslagstavla i Havstenssund som alla får lov att sätta upp information på. Det är Johan Hansson på

HISTORIA

I norska kungasagor så tidigt som år 1100 nämns Havstenssund. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet, Sunneberget?

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare.

Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook där vi uppdaterar med senaste nytt!