Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Previous slide
Next slide

WELCOME TO HAVSTENSSUND

Follow the walks and experience history, culture, and nature in our beautiful
Havstenssund

HÖSTBASAR

Havstenssund Folkets Hus Lördag 21 oktober kl. 15.00 Auktion, lotterier,...

Läs mer

NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING SEPTEMBER 2023 Sommaren med alla fritidsboende och tillfälliga...

Läs mer

HISTORIA

I norska kungasagor så tidigt som år 1100 nämns Havstenssund. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet, Sunneberget?

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare.

Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook där vi uppdaterar med senaste nytt!