Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Previous
Next

HISTORIA

I norska kungasagor så tidigt som år 1100 nämns Havstenssund. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet, Sunneberget?

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare.

Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

Hamnparken i Havstenssund

Tanums kommun har fastslagit att Hamnparken utgörs av parkmarkoch ska vara en för samhället gemensam grönyta. Ett skötselavtal gällande drift och underhåll är framtaget av

Havstenssundsdagen Sjömat 25/7

Havstenssundsdagen – Sjömatsfestival för hela familjen Välkomna till Havstenssundsdagen lördagen den 25 juli 2020. En sjömatsfestival för hela familjen där ni får chansen att smaka

Städdag i HAVSTENSSUND 9/5 2020

Stort tack till alla som deltog i vår gemensamma städdag i Havstenssund, trots att ingen belöning i form av kaffe och smörgås utgick. Vi hoppas

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook där vi uppdaterar med senaste nytt!