Om Havstenssund

Havstenssund ....

Är ett gammalt fiskeläge. Samhället var förr helt beroende av fiske och sjöfart. Några trålare och kräftfiskare finns kvar. Under våren och försommaren fångas makrill huvudsakligen i vad och höstens hummerfiske är viktigt för många, såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.
 
Idag svarar försäljning och service av fritidsbåtar för den mesta av sysselsättningen på orten. Många dagpendlar till arbeten i andra närbelägna orter. 

Tanum kommun har gjort en Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Havstenssund. Du kan ta del av den här

Havstenssund idag

Många av Havstenssunds äldre hus ägs idag av delårsboende (sommargäster). Många helårsboende finns i de nya områdena i de norra och östra delarna av samhället.

Näringslivet består av huvudsakligen av fiske, båtförsäljaren GBM och två sommaröppna restauranger. Tull- och lotsstationerna stängdes i mitten av 1900-talet, men lotsutkiken finns fortfarande kvar på Hällsö.
 
Väster om samhället ligger naturreservatet Trossö – Kalvö – Lindö med omväxlande landskapsvyer och en intressant flora och fauna.  

Källa: tanum.se

Boende i Havstenssund

Det finns inget hotell eller pensionat i Havstenssund, men det finns privata hus och lägenheter som hyrs ut.

Här är en lista på hus och lägenheter som hyrs ut via Airbnb.

Här är ytterligare två hus som kan hyras i Havstenssund.

I Folkets Hus finns två små lägenheter att hyra.