Aktuellt

Till Dig som bor och vistas i Havstenssund med omnejd! Det är dags att betala medlemsavgiften (100 kr per person) till föreningen för år 2021

Tångenrundan

För att öka framkomligheten kommer förbättringsarbeten att ske under våren. Arbetena består av utläggning av makadam och grus på 2 ställen dels mellan Platsen och

Nyhetsbrev februari 2021

NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING, FEBRUARI 2021  Under vintern 2020/21 har föreningen arbetat bl a med de frågor som beskrivs nedan. Arbetet har liksom tidigare påverkats av

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook där vi uppdaterar med senaste nytt!