Arnes väg

Bakgrund

Äntligen, efter tre års arbete den 18 juli 2015 invigdes Arnes väg. En 700 meter lång gångväg som binder samman Havstenssund, Viken och Gullbringa och gör det möjligt att komma nästan ända till Edsviks camping på småvägar. 

Arbetet av gångvägen har skett genom Havstenssund samhällsförening. Syftet är att koppla samman Havstenssund med närliggande områden och ge en alternativ promenadväg från bilvägen.

Tack!

Arbetet med Arnes väg har gjorts av många. Den drivande kraften har varit Arne Alfredsson så namnvalen var självklart “Arnes väg”. 

Leader Ranrike har gjort det möjligt att driva det som ett EU projekt. Vi har haft en stor hjälp från Trafikverket och då framförallt Thomas Blidsell som stöttat oss genom hela projektet. Ett mycket gott samarbete med Tanums kommun, som bidragit både med pengar och kompetens, och Havstenssunds Samhällsförening har möjliggjort framgången med projektet.

Inte minst har många engagerade Havstenssundsbor hjälpt till med mycket praktiskt arbete så till er alla som på något sätt hjälpt oss i att få detta rätt stora projekt i hamn ett stort TACK! Utan er alla hade vi i Samhällsföreningen inte fixat det.