Till Dig som bor och vistas i Havstenssund med omnejd!
Det är dags att betala medlemsavgiften (100 kr per person) till föreningen för år 2021