Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Välkommen till Havstenssund
Mitt i världens vackraste skärgård
Previous
Next

Tångenrundan

För att öka framkomligheten kommer förbättringsarbeten att ske under våren....

Läs mer

Gamla foton sökes!

Samhällsföreningen söker gamla foton till en Havstenssundskalender för 2022. Skicka...

Läs mer

HISTORIA

I norska kungasagor så tidigt som år 1100 nämns Havstenssund. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet, Sunneberget?

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare.

Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook där vi uppdaterar med senaste nytt!