ÄNGEN I HAMNPARKEN

”Ängen i Hamnparken är nu slagen med Bernt Wävendahls skarpa lie. Stort tack för hjälpen”