Årsstämman 22-05-28

Nu ligger följande bilagor till årsstämman 22-05-28 upplagda i Filarkivet under mappen ”Årsmöten”

2022 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse HS 2021

2022 Bilaga 2 Ekonomisk redovisning 2021

2022 Bilaga 3 Övriga ärenden 2022