BÅTKRAN NORRSUNDET

För att rädda kranen i Norrsundet måste den tas över och drivas av en privat grupp.

Tanums kommun har sagt att de kan se till att den är driftsduglig och besiktigad. Man måste sedan förhandla med kommunen om arrende. En grupp av intresserade måste bildas med någon som ytterst är drivande.

Vid intresse maila Elisabet Brock: brockelisabet@gmail.com före 22-08-01. Vi kommer efter det meddela kommunen om det finns något intresse från samhället att ta över.