BÅTKRANEN I NORRSUNDET ”HÄNGER PÅ REPET”

Tanums Hamnar har tagit beslut att kranen skall monteras ner.
Samhällsföreningen vill undersöka hur stort intresset är för att
försöka behålla den.
Vid stort intresse skulle en förening för kranens fortsatta drift
kunna bildas.
Vi ber de som är villiga att arbeta vidare för kranens bevarande
att kontakta Samhällsföreningen via mail:
info@havstenssund.se