Sannäs Fiber

“Sannäs Fiber kommer att göra en dokumentation av var i gatorna fiberslangarna ligger. Detta för att vid framtida asfaltering veta var fibern finns.  Drönare kommer därför under de närmaste veckorna att flyga över gatorna i Havstenssund och hoppas att detta inte skapar någon olägenhet.”

HÖSTBASAR

Havstenssund Folkets Hus Lördag 21 oktober kl. 15.00 Auktion, lotterier, kaffeservering. Välkomna! Havstenssunds syförening

NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING SEPTEMBER 2023 Sommaren med alla fritidsboende och tillfälliga gäster är redan förbi, men vårt samhälle kommer nu att leva upp när september lider mot sitt slut och hummer får fångas. Samhällsföreningen har haft sitt första möte efter sommarsäsongen, och bl.a. följande punkter är nu aktuella. Badstranden Kommunen har redan påbörjat arbete med åtgärder […]

Tångenrundan

Havstenssund kan visa upp så mycket mer än kala klippor och ett vackert samhälle. Både invånare och gäster känner till och njuter av Tångenrundan, många av oss på daglig basis. Här möter vi en helt annan sida av Bohuslän: ett pastoralt landskap med gröna ängar och betande djur, högrest furuskog och ett myller av vikar […]

Hastighetsbegränsning 40 km/h

Sommar och mycket trafik genom Havstenssund!! Vi hoppas alla observerar och följer hastighetsbegränsningen högst 40 km/h.