Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 11 maj 2024 kl 10.30 Plats: Folkets Hus, Havstenssund Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande: brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan) Dagordning: 1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna 2. Val av sekreterare 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 5. Upprättande […]

NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING FEBRUARI 2024

Med ovanligt mycket snö och kyla i år har våren och sommaren känts långt borta. Vintern är ännu inte slut, men nu bjuds vi dagligen på lite mer ljus. I föreningen har bland annat följande ämnen varit aktuella. Södra hamnen med Norra magasinet och hamnplan Bygglov för Norra magasinets upprustning har beviljats av kommunen. Dock […]

Sannäs Fiber

“Sannäs Fiber kommer att göra en dokumentation av var i gatorna fiberslangarna ligger. Detta för att vid framtida asfaltering veta var fibern finns.  Drönare kommer därför under de närmaste veckorna att flyga över gatorna i Havstenssund och hoppas att detta inte skapar någon olägenhet.”

HÖSTBASAR

Havstenssund Folkets Hus Lördag 21 oktober kl. 15.00 Auktion, lotterier, kaffeservering. Välkomna! Havstenssunds syförening

NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING SEPTEMBER 2023 Sommaren med alla fritidsboende och tillfälliga gäster är redan förbi, men vårt samhälle kommer nu att leva upp när september lider mot sitt slut och hummer får fångas. Samhällsföreningen har haft sitt första möte efter sommarsäsongen, och bl.a. följande punkter är nu aktuella. Badstranden Kommunen har redan påbörjat arbete med åtgärder […]