NYHETSBREV Januari 2022

Årets mörkaste månad ligger precis bakom oss och vi ser nog alla nu fram mot våren och ljusare tider och förhoppningsvis också ett mer normalt år än de två föregående. Samhällsföreningens styrelse har sedan i somras arbetat med bland annat följande frågor. Trafiken Föreningen har i flera år arbetat för hastighetssänkande åtgärder, i första hand […]

Granen på plats!

3 december 2021 ”restes granen”. Tack till Arne, Lars-Inge, Peder, Jan mfl.

Årskalender för halva priset!

Vi en del kalendrar kvar för perioden juli 2021 till juni 2022 som nu säljs på GBM för halva priset, dvs 60 kr fr.o.m. 21-10-18.

Ny bänk på Tången!

Ingrid Olbin har bytt ut en gammal uttjänt planka mot en ny på en av Tångens bänkplatser! Stort tack Ingrid!

Entrén till Hamnparken iordningsställs!

Entrén till Hamnparken iordningsställs, enklare och jämnare att gå in.Jolo Bygg AB från Havstenssund sponsrar arbete och material. Stort tack säger Samhällsföreningen!

BÅTKRANEN I NORRSUNDET ”HÄNGER PÅ REPET”

Tanums Hamnar har tagit beslut att kranen skall monteras ner.Samhällsföreningen vill undersöka hur stort intresset är för attförsöka behålla den.Vid stort intresse skulle en förening för kranens fortsatta driftkunna bildas.Vi ber de som är villiga att arbeta vidare för kranens bevarandeatt kontakta Samhällsföreningen via mail:info@havstenssund.se

Nyhetsbrev September 2021

Också denna sommar begränsades föreningens aktiviteter av Covidsmittan. Årsstämman hölls därför utomhus med ett 30-tal deltagande medlemmar. Styrelsen arbetar för närvarande med bland annat följande frågor. Norra magasinet Kommunens arbeten med renoveringen fortsätter. Samhällsföreningen har under flera år kämpat för att magasinet ska bevaras och inte ersättas med en nybyggnad med bostadsrätter. Föreningen medverkar fortsatt […]

ÄNGEN I HAMNPARKEN

”Ängen i Hamnparken är nu slagen med Bernt Wävendahls skarpa lie. Stort tack för hjälpen”

Vi söker frivilliga som vill hålla stigarna på Tången och Arnes väg rena från sly och högt gräs.

Samhällsföreningen har en sk Slåtterbalk (se bild) och en röjsåg förvarade i bårhuset, söderom kyrkan. Där finns även fyrtaktsbensin till slåtterbalken och röjsågen. Arne Alfredsson harnyckeln till bårhuset. Vi kommer också att köpa en bensindriven häcksax.I vinter har ett fåtal personer röjt stigarna på Tången (vi har tillstånd av markägaren). Mindreträd, grovt sly och gräs […]