Chans att stötta Havstenssunds Samhällsförening 4/9

Vår sponsor, Sparbanken Tanum, ger oss nu ännu en chans att stärka Samhällsföreningen i Havstenssunds kassa, och detta rejält. Den fjärde september anordnar banken strandstädning på både Tjurpannans och Valöns naturreservat. Ju fler som kommer från vår förening, desto mer får vi av den halv miljon kronor som banken delar ut under dagen. 

Söndagen den fjärde september träffas vi vid parkeringen på antingen Tjurpannan eller Valön.

Den halva miljonen ska delas ut och fördelningen sker utefter antalet deltagare från respektive förening. Glöm ej att markera att du kommer från Samhällsföreningen i Havstenssund, det gör du på plats.  Om man dessutom tar med sig nära & kära finns chansen att just vår förening blir riktigt rik denna dag! Dyk upp och starta din städning & promenad mellan klockan 10 och 13. Som längst får du hålla på till 14.00.

Påsar finns på plats!

Tillsammans gör vi norra Bohuslän ännu bättre genom att göra en insats för vår förening och vår gemensamma miljö.”