Granen på plats!

3 december 2021 ”restes granen”.

Tack till Arne, Lars-Inge, Peder, Jan mfl.