Hastighetsbegränsning 40 km/h

Sommar och mycket trafik genom Havstenssund!!

Vi hoppas alla observerar och följer hastighetsbegränsningen

högst 40 km/h.