Hjärtstartare Ljugarbon

En hjärtstartare har nu monterats på utsidan av Ljugarbon. Samhällsföreningen vill särskilt tacka Jörgen Jörgensson för ett generöst bidrag till inköpet. Ytterligare hjärtstartare i samhället finns på GBM och hos Stefan Wingqvist, Hemvägen 1.