HÖSTBASAR

Havstenssund Folkets Hus
Lördag 21 oktober kl. 15.00
Auktion, lotterier, kaffeservering.

Välkomna!
Havstenssunds syförening