Information om röjning av sly

På initiativ av enskilda medlemmar och i samråd med samhällsföreningen kommer gärdet (den gula markeringen) att röjas för att få fram den vackra gärdsgården som under en längre tid dolts bakom sly.  Även delar av Tångenrundan och Arnes väg kommer att trimmas samtidigt. Eventuellt skulle även vid senare tillfälle det rödmarkerade området kunna glesas ut, så att kapellet blir mer synligt.

Med start fredagen 20/5 kommer det vara en större maskin med klippaggregat runt gärdet. Iakttag försiktighet och håll avstånd då maskinen är i arbete. Arbetet är sanktionerat av såväl markägare som arrendatorn.