Informationstavla

Nu har även Havstenssund fått sin informationstavla.

Tavlan är placerad vid kapellet . Tavlans placering samt den del

av informationen som avser Havstenssund har gjorts i samråd med

samhällsföreningen.