Minneslunden vid Havstenssunds kapell

Enligt uppgift från Svenska Kyrkan kommer arbetena med minneslunden

att påbörjas under maj 2021.