NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING

DECEMBER 2022

Vintern och mörkret har lagt sig över vårt samhälle, och det intensiva sommarlivet förefaller långt borta. De som stannat kvar under vintern kan glädja sig över lugnet och friden. December har också – ovanligt nog – bjudit på lite äkta vinterstämning.

Samhällsföreningen har arbetat vidare med olika projekt under hösten. Här följer lite information om detta.

Badstranden

Diskussioner pågår med kommunen om hur badstranden kan förbättras, däribland om möjligheten att inrätta en bastu.

Sönneberget

Nybebyggelsen på Sönneberget har gjort det svårare att hitta en stig upp på berget från Sjövägen vid den nya uppfartsvägen. I somras fick de närmast boende ofta frågor från besökare i samhället. Med kommunens hjälp hoppas vi få till stånd en förbättring. Det är också flera som undrat hur man kommer till Målarklôva. För att underlätta i framtiden ska den gamla fina träskylten ånyo monteras på lämpligt ställe i Klyftgränd.

Spången

En del förbättringsarbeten utfördes inför och under sommaren 2022. Föreningen kommer att uppmana Tanums hamnar, som åtminstone delvis bär ansvaret för denna sträcka, att förbättra däcket på passagen mellan Södra hamnen och Spången. Här har redan visst arbete utförts på bryggan för öbor, men ännu inte på däcket närmast land.

Planer inför 2023

En hamnparksvecka liknande den som genomfördes i somras planeras för veckan den 17-23 juli med temat Havet, maten och kunskap som tema. Vi hoppas förstås att arrangemangen blir lika välbesökta som under 2022.

Vidare har intresse uttryckts för en eftermiddag/kväll med Taubetema, och detta skulle i så fall kunna bli aktuellt för fredagen den 28 eller lördagen 29 juli.

Trafiksituationen i Havstenssund

Föreningen har under flera år kämpat för att få till stånd hastighetsnedsättande åtgärder, men varken trafikverket och kommunen har velat medverka på det sätt som vi gärna hade sett. Inte minst vid infarten till samhället (vid kapellet) och de små gatorna ner till havet är det många som kör lång över tillåten hastighet. Styrelsen har nu tagit beslut om att verka för ett medborgarförslag.

Föreningens arbete

Efter coronaperioden har vi med glädje kunnat konstatera att föreningen har ett kraftigt ökat medlemsantal. Inte minst uppslutningen under Havstenssundsveckan och utfallet av en enkät som föreningen genomförde i anslutning till årsmötet i juni tyder också på föreningen fyller ett behov i samhället. Styrelsen hade gärna sett ytterligare medlemmar engagerade sig aktivt; detta hade öppnat för ytterligare aktiviteter. Den som kan tänka sig att lägga ner lite arbete för föreningen är välkommen att anmäla sig till styrelsen. Email-adresser finns på hemsida.

Samhällsföreningens styrelse önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År