NYHETSBREV

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING SEPTEMBER 2023

Sommaren med alla fritidsboende och tillfälliga gäster är redan förbi, men vårt samhälle kommer nu att leva upp när september lider mot sitt slut och hummer får fångas.

Samhällsföreningen har haft sitt första möte efter sommarsäsongen, och bl.a. följande punkter är nu aktuella.

Badstranden

Kommunen har redan påbörjat arbete med åtgärder som syftar till att utveckla stranden. I år har detta verkat nog så provisoriskt – och det är det också. Planen är att få till stånd en större sammanhängande gräsyta, där det tillfälligt sandats i år. Vidare hoppas vi på fler soffor: ett gammalt önskemål. Diskussioner om att inrätta en bastu pågår också; föreningen trycker på.

Norra magasinet och hamnplan

Tanums hamnar har inlett en medborgadialog angående ny kaj, nya bryggor och en upprustning av hamnplan. Ett 60-tal svar har inkommit, flera med starka synpunkter. Från föreningens sida har framhållits att verksamheten i Norra magasinet ska prioritera lokala verksamheter. Samhällsföreningen verkar också för att Ljugarbon, som kommer att flyttas under arbetet med hamnplan, ska bli kvar: den fyller en viktig funktion för många. Vad som slutligen händer med norra magasinet och hamnplan är en kommunal fråga; Tanums hamnar är öppen för synpunkter, men kommer själv att ta de avgörande besluten.

Ny hjärtstartare

En hjärtstartare finns under sommaren utanför GBM. Föreningen har beslutat förbereda inhandling av en ytterligare hjärtstartare för placering i Södra hamnen. Denna ska vara frosttålig och tillgänglig också under vintern.

Hamnparksveckan

De flesta aktiviteterna under hamnparksveckan var mycket välbesökta och uppskattade. Inom föreningen diskuteras vilka arrangemang som skulle kunna genomföras sommaren 2024, möjligtvis i något annorlunda form.

Trafiksituationen

Föreningen har under flera år försökt få till stånd en bättre trafikreglering med sänkta hastighetsgränser. Alltför många, och inte minst tunga fordon, kör alldeles för fort på vägarna i samhället. Tyvärr har nu kommunen nu ställt sig negativ till medborgarförslag om ytterligare sänkning av hastigheten på småvägarna ner till havet. Föreningen kommer att på något sätt fortsätta att verka för sänkta hastigheter på våra vägar.

Spången

Spången är snart 20 år gammal och en besiktning visar att infästningarna mot berget kommer att behöva ses över. Detta blir kostnadskrävande men ligger några år i framtiden.

Cykelled till Grebbestad

Tanums kommun har beslutat att en ny cykelväg ska byggas från Grebbestad till Edsviks camping. Därifrån ska en cykelled på i första hand befintliga vägar inrättas via Saltvik och Tjurpannans parkering vidare till Havstenssund.

Tångenrundan

Ett antal engagerade röjare har vid två tillfällen i år på frivilligbasis hållit stigarna rena från sly och annan växtlighet. På vägnar av alla i samhället som går eller springer på Tången – och det är nog de flesta – vill föreningen uttrycka sitt varma tack till röjarna.

Bygdebok

En grupp finns nu för att inleda ett projekt att ta fram bok om Havstenssund. Det finns mycket material och många minnen från hur det var förr. Intresset för att få detta samlat i bokform är mycket stort. Alla som tror sig kunna bidra med information eller bilder – kontakta gärna,

Karl-Axel Wikström          karl-axel.wikstrom@telia.com

Magnus Olbin                    magnus.olbin@hotmail.com

Lars Öberg                         lars.oberg@granitor.se