NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING FEBRUARI 2024

Med ovanligt mycket snö och kyla i år har våren och sommaren känts långt borta. Vintern är ännu inte slut, men nu bjuds vi dagligen på lite mer ljus. I föreningen har bland annat följande ämnen varit aktuella.

Södra hamnen med Norra magasinet och hamnplan

Bygglov för Norra magasinets upprustning har beviljats av kommunen. Dock har Tanums hamnar upplyst, att medel för att utföra ytterligare arbeten i hamnen inte finns avsatta i kommunens budget för 2024. Ett utarbetat förslag finns om en ombyggnad och förbättring av hamnen. Detta finns tillgängligt på anslagstavlorna. Förslaget ska godkännas av länsstyrelsen, och detta utestår.

Hjärtstartare

Föreningen har införskaffat en hjärtstartare, som nu är monterad på utsidan av Ljugarbon. Den är tillgänglig under hela året. 

I samhället finns ytterligare två hjärtstartare, en utanför GBM och en hos Stefan Wingqvist på Hemvägen 1

Hamnparksveckan

Också i sommar planeras för evenemang i Hamnparken. I år dock i en förkortad version: den 11-14 juli.

Bok om Havstenssund 

Arbetet med en bok om vårt samhälle går vidare. Föreningens kontaktperson är Lars Öberg. Alla som vill bidra är välkomna att kontakta honom.

Sönneberget

Med de nya husen på Sönneberget är det idag svårt för besökare att hitta vägen upp på berget om man kommer söderifrån. I detaljplanen finns en stig utritad. Föreningen för en diskussion med kommunen hur denna uppgång ska förbättras och förtydligas, detta för att underlätta för besökare men också för att undvika missförstånd om tomtgränser.

Byggplaner i samhället

Föreningen har tillskrivit kommunen med fråga om det finns planer på ytterligare byggnation i samhället och i så fall var nya tomter kan bildas.

Städdagen

Sedvanlig städdag äger rum den 1 maj.

Årsmöte

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 11 maj. Vi hoppas på god uppslutning.

Ny eventgrupp

En ny eventgrupp har bildats med Anna Bäckstedt som sammankallande. Gruppen kommer att arbeta med flera olika aktiviteter, däribland midsommarfirandet.