NYHETSBREV Januari 2022

Årets mörkaste månad ligger precis bakom oss och vi ser nog alla nu fram mot våren och ljusare tider och förhoppningsvis också ett mer normalt år än de två föregående.

Samhällsföreningens styrelse har sedan i somras arbetat med bland annat följande frågor.

Trafiken

Föreningen har i flera år arbetat för hastighetssänkande åtgärder, i första hand på Sjövägen där många fordon tyvärr framförs alldeles för fort. Tyvärr betraktas samhället inte som prioriterat, men vi hoppas att det åtminstone ska kunna vara möjligt att få till stånd ett tydligt övergångsställe med belysning där Arnes väg korsar Sjövägen strax söder om kapellet.

Styrelsen har också skrivit till Trafikverket med en begäran att hastigheten på Norrsunds­vägen och Sjövägens nedre del mot hamnen ska sänkas till 20 km/tim.

Hamnparksvecka

Föreningen har beslutat att genomföra en hamnparksvecka med start den 18 juli 2022. Under veckan kommer flera arrangemang att pågå i Hamnparken vid Södra hamnen, däribland en loppmarknad, ponnyridning och en klassisk konsert. Liksom förra året kommer också Bruntespel med hästskokast­ning att arrangeras.

Lyftkranen i Norrsundet

Kommunen har beslutat att den inte ska fortsätta ta ansvar för kranen. Det finns i samhället ett stort intresse för att kranen ska finnas kvar, och olika lösningar har diskuterats. En lokal företrädare har nu uttryckt intresse om att ta över ansvaret för kranen. Föreningen hoppas att kranen på detta sätt ska kunna räddas för samhället.

Rampen

Föreningens ramp för sjösättning och upptagning av mindre båtar används flitigt men innebär också kostnader. Inför årets säsong har föreningen förtydligat att en avgift utgår för använd­ningen. Avgiften har bestämts till 50 kr för medlemmar (oförändrat), 100 kr för icke-medlemmar och 300 kr för företag och utgår vid varje användningstillfälle. Enklast sker betalning med Swish.

Badplatsen

Tanums kommun vill inte längre ta ansvar för den omklädningshytt som står på badplatsen och vill inrätta en ny i toaletthuset. Föreningen har därför fört diskussioner med kommunen om att överta den gamla hytten. Tanken har varit att möjliggöra för en särskild bastuförening för att bygga om den till en bastu med allmän tillgång. Kommunen har varit positiva till detta, men tyvärr har strandskyddsdispens för en sådan ombyggnad vägrats av länsstyrelsen. Diskussioner förs nu med kommunen om en alternativ lösning.

Tången

Tack vare stora frivilliga insatser av Havstenssundsborna kunde under 2021 en rejäl förbättring göras av stigarna runt Tången. Föreningen har bekostat grus och transporter. Tångenrundan är flitigt använd – inte bara under sommaren – men också stigar inne i skogen har röjts och rustats upp. Vi kan alla glädja oss över detta fantastiska och omväxlande naturområde omedelbart vid samhällets knutar.

Städdagen

Vårens städdag kommer att förstås att genomföras i sedvanlig ordning. Datum kommer att meddelas senare.

Hemsidan

Gå gärna in på föreningens hemsida www.havstenssund.se. Föreningen försöker att löpande informera om sina aktiviteter där.

Maila förslag eller frågor till: info@havstenssund.se

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING