Nyhetsbrev Mars 2022

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING MARS 2022

Nu är det snart påsk, och med ljuset och värmen kommer samhället att fyllas på med deltidsboende och många tillfälliga gäster och besökare.

Här följer lite information om vad samhällsföreningen planerar inför våren och sommaren.

Norra magasinet

Byggnaden ägs numera av kommunen och genomgår en varsam renovering. Än är det inte klart vilka aktiviteter som kommer att bedrivas i magasinet, men samhällsföreningen för diskussioner med kommunen. Målsättningen är att hitta verksamheter som är knutna till havet och kusten, och som passar för samhället.

Hamnparksvecka

Denna äger rum den 18-25 juli.  Föreningen gläds över att ha fått stor respons från företag som sponsorer. Ett preliminärt program föreligger och invigning kommer att förrättas av kommunfullmäktigeordföranden i Tanum, Liselotte Fröjd, och föreningens ordförande Elisabet Brock. Det fullständiga programmet läggs ut på föreningens hemsida.

Rampen

Föreningen vill påminna om att avgiften för användning av föreningens ramp i Kvarnekilen för sjösättning och upptagning av mindre båtar höjs i år. Från och med i år är avgiften 50 kr för medlemmar (oförändrat), 100 kr för icke-medlemmar och 300 kr för företag och utgår vid varje användningstillfälle. Betalning kan ske med swish och för internationella betalningar finns anslag på plats med uppgift om Iban-numret till föreningens bankonto.

Tången

Under 2022 planeras ytterligare förbättringar av stigen runt Tången, bl a för att underlätta promenader där med barnvagn.

Städdagen

Vårens städdag har bestämts till den 28 maj, vilket är lördagen i Kristi Himmelsfärdshelgen.

Årsmöte

Också föreningens årsmöte är preliminärt bestämt till den 28 maj. Närmare besked kommer att anges på hemsidan