Destination Havstenssund 

Våren 2019 fick Samhällsföreningen godkänt på sin ansökan "Destination Havstenssund", ett 1,5-årigt projekt som finansieras av Leader Bohuskust och Gränsbygd. Leader lyder under Jordbruksverket och pengarna kommer från EU. 

I projektet kommer man att skapa upplevelser i Havstenssund på tema hav, sjömat och kultur. Elisabet Brock från Samhällsföreningens styrelse är projektledare och Linnéa Sjögren från Catxalot har anställts för att arbeta med det som ska genomföras.

Följ gärna projektet på Instagram "destinationhavstenssund" för att se vad som händer och vilka aktiviteter som planeras. Projektet använder även facebooksidan "havstenssundbohuslan".

Vill du vara med och genomföra någon aktivitet? Stort som smått, t ex en historisk vandring i samhället eller en knopkurs för barn. Kontakta Linnéa Sjögren linnea@catxalot.se 070-9147299 eller Elisabet Brock elisabet.brock@marine.gu.se 

Aktiviteter i projektet

Båttransport Havstenssund-Trossö, 2019, 2020.

Sjömatevent "Ocean Foodie", 2019.

Hitta i havet - strandexkursion för barn, 2019, 2020.

Tångcafé pop up, 2019.

Guidad historisk vandring i Havstenssund, 2020.

Ätliga strandväxter, guidning, 2020.

SUP-yoga, 2020.

Fermentera med tång workshop, 2020.

Broschyr om Havstenssund som besöksmål, 2020.

Sida för Havstenssund på www.vastsverige.com, 2020.

Karta för turister i Google maps, 2020.

Mer om Destination Havstenssund

Fiskerinäringen i Havstenssund i dag är utvecklad till ett lokalt vattenbruk där inte enbart fiske av räka, kräfta och hummer har sin verksamhet utan där det i vattnen runt Havstenssund också har etablerats sysselsättningar runt odling av ostron, musslor och alger. Alla dessa verksamheter vill vi ska utvecklas och vårt projekt kommer att skapa en naturlig samlingsplats för lokalboende och turister där kunskap om och upplevelser av ett hållbart fiske och vattenbruk betonas.

Vi vill även inspirera till nya spännande mat-upplevelser och starta verksamheter med kockar och restauratörer som vill utveckla matlagning med lokala livsmedel från havet.
För att erbjuda upplevelser på flera plan, där olika verksamheter samverkar kommer en mångfald av aktiviteter att utvecklas.

Vi vill också att besökare ska lära sig om hav och land runt Havstenssund och även Havstenssunds spännande historia.

Destination Havstenssund 

Tidigt i våras (2019) fick Samhällsföreningen godkänt på sin ansökan "Destination Havstenssund", ett drygt tvåårigt projekt som nu finansieras av Leader Bohuskust och Gränsbygd. Leader lyder under Jordbruksverket och pengarna kommer från EU. 

I projektet kommer vi att skapa upplevelser i Havstenssund på tema hav, sjömat och kultur. Elisabet Brock från Samhällsföreningens styrelse är projektledare och Linnéa Sjögren från Catxalot Tångbutiken har anställts för att arbeta med det som ska genomföras. Följ gärna projektet på Instagram "destinationhavstenssund" för att se vad som händer. Projektet använder även facebooksidan "havstenssundbohuslan".

Vill du vara med och genomföra någon aktivitet? Stort som smått, t ex en historisk vandring i samhället eller en knopkurs för barn. Kontakta Linnéa Sjögren linnea@catxalot.se 070-9147299 eller Elisabet Brock elisabet.brock@marine.gu.se 

Mer om Destination Havstenssund

Fiskerinäringen i Havstenssund i dag är utvecklad till ett lokalt vattenbruk där inte enbart fiske av räka, kräfta och hummer har sin verksamhet utan där det i vattnen runt Havstenssund också har etablerats sysselsättningar runt odling av ostron, musslor och alger. Alla dessa verksamheter vill vi ska utvecklas och vårt projekt kommer att skapa en naturlig samlingsplats för lokalboende och turister där kunskap om och upplevelser av ett hållbart fiske och vattenbruk betonas.

Vi vill även inspirera till nya spännande mat-upplevelser och starta verksamheter med kockar och restauratörer som vill utveckla matlagning med lokala livsmedel från havet.
För att erbjuda upplevelser på flera plan, där olika verksamheter samverkar kommer en mångfald av aktiviteter att utvecklas.

Vi vill också att besökare ska lära sig om hav och land runt Havstenssund och även Havstenssunds spännande historia.

PROJEKTETS PLANERADE AKTIVITETER

Att utveckla en verksamhet som sprider information och erbjuder aktiviteter som skapar engagemang och ger kunskap om vad havet kan ge och hur vi kan arbeta hållbart med havet. Vi kommer att:

Att skapa utställningar om samhällets historia, fiske och övrigt vattenbruk, ordna kurser, workshops, seminarier om havets resurser men även möjliggöra för kulturella verksamheter som knyter an till Havstenssunds profil som ett levande fiskesamhälle.


Att stödja de fiskare som är intresserade av att erbjuda upplysning runt sina verksamheter, exempelvis genom sammanställning av informationsmateriel.

Att aktivt söka aktörer som erbjuder aktiviteter med fiske, vattenbruk och naturupplevelser som fokus, exempelvis: fiske och hummerfångst, kajak- och dykutfärder, och vandringar.


Att samarbeta med restaurangägare/kockar som med fisk, skaldjur och andra havsingredienser vill utveckla mat från havet och kan tänka sig att etablera verksamhet i samhället.

Att initiera ett center för marknadsförare av ostron och alger, där man kan erbjuda kurser, experimentera med tillagning på alger, ostron, fisk och andra delikatesser från havet, bjuda in kockar som introducerar allmänheten till användandet av nya och gamla havsingredienser i maten.

Att samla underlag till en bok om Havstenssunds historia och unika miljö.

Att fortsätta redan etablerat samtal med Kosterhavets Nationalpark om inrättande av ett informationscenter i samhället.

Att samarbeta med Svenska Sjöräddningssällskapet för att utveckla informationsverksamhet till allmänheten och eventuellt utöka denna aktivitet med kurser i sjösäkerhet.


Tillbaka till toppen