Räddningsstegar till Spången

3 stycken nya räddningsstegar har köpts in av Samhällsföreningen för att monteras på Spången. Av de nuvarande två stegar som finns så kommer den södra stegen demonteras då den förstörts av isen i vintras. Totalt får vi nu 4 st. stegar med ca 50 meters avstånd.