Rampen – nya avgifter

Samhällsföreningen har vid styrelsemötet beslutat om nya avgifter from 1 januari 2022

vilka framgår ovan.