Städdag i Havstenssund

Lördag den 28 maj

Sopsäckar kan hämtas i Hamnparken (Sjövägen ner mot södra hamnen) och vid Lokaln’ (Folkets Hus)

Fyll säckarna till hälften och lämna dem vid återvinningsplatsen.

(Kommunen hämtar men ställer ingen container på plats)

Kaffe och smörgås finns uppdukat i Lokaln’ kl 11.30

Samhällsföreningen tackar alla som ställer upp för vårfint i Havstenssund!