Städdag i HAVSTENSSUND 9/5 2020

Stort tack till alla som deltog i vår gemensamma städdag i Havstenssund, trots att ingen belöning i form av kaffe och smörgås utgick. Vi hoppas att kunna erbjuda detta så småningom.

Varmt tack, Havstenssunds Samhällsförening