Städdag i Havstenssund Söndagen den 30 april

Sopsäckar kan hämtas vid Lokaln’ (Folkets Hus)

Fyll säckarna till hälften och

Lämna dem vid återvinningsplatsen.

(Kommunen hämtar men ställer ingen container på plats)

Kaffe och smörgås finns uppdukat i Lokaln’ kl 11.00

Samhällsföreningen tackar alla som ställer upp för vårfint i Havstenssund!