Stenmuren vid Kapellet nu frilagd!

På initiativ av Anders Stridsberg har buskar och sly sågats ner och avlägsnats så att den vackra stengärdsgården runt Kapellet och fält nu träder fram. Tack till alla medverkande för det genomgripande arbete som gjorts!