Tången rundan ( nära där det gamla tegelbruket en gång låg)!

Foto Arne Alfredson