Tångenrundan

För att öka framkomligheten kommer förbättringsarbeten att ske under våren.

Arbetena består av utläggning av makadam och grus på 2 ställen dels mellan

Platsen och blöte backe dels vid stenbryggan vid Vässletången (se bilder).

Entreprenör är anlitad.