Upplagt på Filarkivet under Årsmöten ligger följande dokument!

Bilaga 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 2. Ekonomisk årsredovisning 2021

Bilaga 3. Övriga ärenden 2021