Vi söker frivilliga som vill hålla stigarna på Tången och Arnes väg rena från sly och högt gräs.

Samhällsföreningen har en sk Slåtterbalk (se bild) och en röjsåg förvarade i bårhuset, söder
om kyrkan. Där finns även fyrtaktsbensin till slåtterbalken och röjsågen. Arne Alfredsson har
nyckeln till bårhuset. Vi kommer också att köpa en bensindriven häcksax.
I vinter har ett fåtal personer röjt stigarna på Tången (vi har tillstånd av markägaren). Mindre
träd, grovt sly och gräs har tagits bort men det växer fort igen om vi inte håller efter med
slåtterbalken och de andra redskapen.
Den 19 juli fick fem stycken utbildning på slåtterbalken under trygg ledning av Arne
Alfredsson. Den är lätt att lära sig och lätt att köra men man blir trött efter ett tag då man
måste hålla in dödmansgrepp och framdrivning under körningen. Man kan naturligtvis köra
den själv men det är bra att vara två personer som kan turas om. Eventuellt kan en person
köra röjsåg/Häcksaxen och en person slåtterbalken och så växlar man mellan sysslorna.
De som utbildats är indelade i tre lag:
Lag 1:
Arne Alfredsson tel. 076 592 52 78
Lasse Thoresson
Lag 2:
Lars Jönsson
Berndt Wävendahl
Hasse Hellgård
Lag 3:
Roy Blom
Stefan Wingqvist tel. 0704 85 51 83

Det är ganska mycket som skall hållas rent, Arnes väg, alla promenadsslingor på Tången samt
vissa ytor på Tången, tex där grillkåtan står, samt vid gamla tegelbruket på Tången. Vi tror att
det behövs ytterligare 3 arbetslag för att bördan på varje lag inte skall bli för stor. I år får vi
prova oss fram men nästa år avser vi rita in och numrera ett antal sträckor på stigkartan och
dela ut en sträcka per lag att sköta om. Sedan kan sträckorna rullas runt en gång per år.
Ring Arne Alfredsson eller Stefan Wingqvist om Du vill vara med att hjälpa till.