Till Dig som bor och vistas i Havstenssund med omnejd! Det är dags att betala medlemsavgiften (100 kr per person) till föreningen för år 2021

Tångenrundan

För att öka framkomligheten kommer förbättringsarbeten att ske under våren. Arbetena består av utläggning av makadam och grus på 2 ställen dels mellan Platsen och blöte backe dels vid stenbryggan vid Vässletången (se bilder). Entreprenör är anlitad.

Nyhetsbrev februari 2021

NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING, FEBRUARI 2021  Under vintern 2020/21 har föreningen arbetat bl a med de frågor som beskrivs nedan. Arbetet har liksom tidigare påverkats av covid-19 epidemin och alla möten har hållits elektroniskt.  Smittan har också resulterat i att planerade möten med kommunen försenats.   Årsmöte och städdag På grund av coronasmittan är Föreningens årsmöte […]

Gamla foton sökes!

Samhällsföreningen söker gamla foton till en Havstenssundskalender för 2022. Skicka in era bilder till Elisabet Brock. brockelisabet@gmail.com  

Flaggansvarig för Hamnen

Just nu saknas någon som kan ta ansvar för flaggningen i hamnen. Vi söker frivilliga för detta uppdrag. Intresseanmälan kan göras till Peter Rathsmann på tel. 070 570 2148 eller mail peter.rathsmann@icloud.com