Hjärtstartare Ljugarbon

En hjärtstartare har nu monterats på utsidan av Ljugarbon. Samhällsföreningen vill särskilt tacka Jörgen Jörgensson för ett generöst bidrag till inköpet. Ytterligare hjärtstartare i samhället finns på GBM och hos Stefan Wingqvist, Hemvägen 1.

Södra Magasinet

Vintern har varit hård mot marken utanför Södra magasinet i Havstenssund. För att underlätta för verksamheterna i magasinet samt förhindra att någon ramlar kommer vi under nästa vecka, 10-14 juni, att åtgärda dessa skador. Arbetet beräknas vara klart till helgen den 14 juni och då är alla välkomna tillbaka för att njuta av promenadvägen längs […]

Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 11 maj 2024 kl 10.30 Plats: Folkets Hus, Havstenssund Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande: brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan) Dagordning: 1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna 2. Val av sekreterare 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 5. Upprättande […]

NYHETSBREV HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING FEBRUARI 2024

Med ovanligt mycket snö och kyla i år har våren och sommaren känts långt borta. Vintern är ännu inte slut, men nu bjuds vi dagligen på lite mer ljus. I föreningen har bland annat följande ämnen varit aktuella. Södra hamnen med Norra magasinet och hamnplan Bygglov för Norra magasinets upprustning har beviljats av kommunen. Dock […]