Information om röjning av sly

På initiativ av enskilda medlemmar och i samråd med samhällsföreningen kommer gärdet (den gula markeringen) att röjas för att få fram den vackra gärdsgården som under en längre tid dolts bakom sly.  Även delar av Tångenrundan och Arnes väg kommer att trimmas samtidigt. Eventuellt skulle även vid senare tillfälle det rödmarkerade området kunna glesas ut, […]

Årsstämman 22-05-28

Nu ligger följande bilagor till årsstämman 22-05-28 upplagda i Filarkivet under mappen ”Årsmöten” 2022 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse HS 2021 2022 Bilaga 2 Ekonomisk redovisning 2021 2022 Bilaga 3 Övriga ärenden 2022

Kallelse till Årsmöte, Havstenssunds Samhällsförening

Tid: lördag 28 maj 2022 kl 13.00 Kaffe och smörgås finns uppdukat från 11.30 Plats: Folkets Hus, Havstenssund Kommentarer och röstning kan även ske digitalt. Kontakta ordförande: brockelisabet@gmail.com eller annan styrelsemedlem (mailadresser på hemsidan) Dagordning: 1. Årsmötets öppnande, val av ordförande för årsmötesförhandlingarna 2. Val av sekreterare 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om […]

Städdag i Havstenssund

Lördag den 28 maj Sopsäckar kan hämtas i Hamnparken (Sjövägen ner mot södra hamnen) och vid Lokaln’ (Folkets Hus) Fyll säckarna till hälften och lämna dem vid återvinningsplatsen. (Kommunen hämtar men ställer ingen container på plats) Kaffe och smörgås finns uppdukat i Lokaln’ kl 11.30 Samhällsföreningen tackar alla som ställer upp för vårfint i Havstenssund!

Nyhetsbrev Mars 2022

HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING MARS 2022 Nu är det snart påsk, och med ljuset och värmen kommer samhället att fyllas på med deltidsboende och många tillfälliga gäster och besökare. Här följer lite information om vad samhällsföreningen planerar inför våren och sommaren. Norra magasinet Byggnaden ägs numera av kommunen och genomgår en varsam renovering. Än är det inte […]

Rampen – nya avgifter

Samhällsföreningen har vid styrelsemötet beslutat om nya avgifter from 1 januari 2022 vilka framgår ovan.

Ljugarbon

Städregler finns nu anslaget i Ljugarbon! “Styrelsen i Havstenssunds Samhällsförening”

Hänt i bygden

”Idag den 31 januari dansade julen ut i Havstenssund då julbelysningen togs ner. Tack till alla som medverkade ”